X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد
دانلود پايان نامه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی
دانلود پايان نامه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی
بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی خداشناسی سعدی تکیه بر صفات باری تعالی صفات باری تعالی خاستگاه فکری سعدی زندگی سعدی مقاله ادبی مقاله ادبیات مقالات ادبی مقاله رشته ادبیات پروژه دروس عمومی تحقیق دروس عمومی مقاله دروس عمومی پروژه اندیشه اسلامی تحقیق اندیشه اسلامی مقاله اندیشه اسلامی پروژه معارف اسلامی تحقیق معارف اسلامی مقاله معارف اسلامی پروژه تاریخ اسلام تحقیق تاریخ اسلام مقاله تاریخ اسلام پروژه معارف تحقیق معارف مقاله معارف دانلود پروژه دروس عمومی دانلود تحقیق دروس عمومی دانلود مقاله دروس عمومی دانلود پروژه اندیشه اسلامی دانلود تحقیق اندیشه اسلامی دانلود مقاله اندیشه اسلامی دانلود پروژه معارف اسلامی دانلود تحقیق معارف اسلامی دانلود مقاله معارف اسلامی دانلود پروژه تاریخ اسلام دانلود تحقیق تاریخ اسلام دانلود مقاله تاریخ اسلام دانلود پروژه معارف دانلود تحقیق معارف دانلود مقاله معارف پروژه دانشجویی دانلود تحقیق رایگان دانلود تحقیق رایگان دانشجویی دانلود تحقیق دانلود تحقیق دانلود مقاله دانلود مقالات دانلود مقاله علمی دانلود مقالات علمی مقاله مقالات مقاله علمی مقالات علمی دانلود مقالات رایگان مقالات رایگان دانلود پروژه

دانلود پايان نامه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی

1394/5/22 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : adabiatmaghale | اشتراک گذاری :

دانلود پايان نامه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی


این یک نمونه مقاله ادبیات می باشد که به شما ارائه شده است .

عنوان كامل : پايان نامه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی

تعداد صفحات : 257

دسته : ادبیات فارسی و زبان شناسی

توضيحات :

 
مقدمه:
سعدي در تاريخ ادب فارسي شاعري بزرگ و نويسنده¬اي توانا واديبي فرزانه شناخته شده است. بیت های بلندی كه وي به صورت غزل، قصيده ، رباعي و ترجيع بند سروده از يك سو و دو كتاب مشهور او – بوستان و گلستان- از سوي ديگر دلیل آشکاری بر فسحت میدان ادب و ابداع در تعبیر، در آثار اوست.
بازنگري شعر و انديشه¬هاي والاي سعدي در هر عصر و زمان و گلگشت در بوستان و گلستان وي كه، مشحون از عطر گل¬هاي فرهنگ اسلامي است، آدمي را به كمال انساني و معنوي رهنمون مي‌سازد.
آثار سعدي بازگوي تلاش او براي بيان معرفت خداست. در مجموعه او، همه پديده¬ها هدفمند است،تا انسان را از معرفت غریزی به معرفت ربانی فرصت عروج بخشد.
        برگ درختان سبز پيش خداوند هوش                هر ورقي دفتري ست معرفت كردگار
«كليات، ص 509»
«تسبيح كائنات، آمد و شد خورشيد و ماه و پويائي و كارگري و رسالت باد و ابر و باران، شكوه كوهساران و درياها، درختان، مرغان نغمه خوان، گياهان و ميوه¬هاي الوان، مراحل تكوين جنين ، يادكرد صفات جلال و جمال الهي و ده ها موضوع ديگر، آرمان شعري سعدي را در شناخت خداوند تشكيل مي¬دهد.» ( )
شيخ اجل، اشعار بلندی را در توحيد سروده است كه به صفات الهي چه جمالي و چه جلالي اشاره دارد و او را به داشتن علم و قدرت و لطف و كبريا ... توصيف مي¬كند و ذات پاكش را از هر شائبه ای منزه می شناسند.

چكيده:

آنچه در اين مجموعه گرد آمده است نتيجه بررسي دو اثر بزرگ سعدي – گلستان و بوستان –به تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي است. هدف اصلي نگارنده بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي بوده است.بخش اول شامل چكيده و پيش گفتار و مقدمه مي‌باشد.

در بخش دوم، زندگي شيخ اجل سعدي بيان گرديده و در معرفي اجمالي او، اعم از تاريخ تولد، محل رشد، سفرها و استادان ، آثار و در آخر تاريخ وفات از منابع معتبر استفاده شده است.

 بخش سوم به تبيين ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، ادبي دوران سعدي پرداخته است.

در بخش چهارم خاستگاه فكري او مورد بررسي قرار گرفته است تا از اين طريق ريشه‌هاي فكر و انديشة او و آبشخور باورهايش معلوم گردد. از اين رو به بررسي شباهت‌هاي سعدي با شهاب الدین ابوحفص سهروردي ،ابوالفرج بن جوزي، محمد و احمد غزالي همت گماشته شده است.

در بخش پنجم با طرح اين فرضيه كه سعدي عارف است يا سخنوري متشرع، با بيان مضامين عرفاني و بيانات شرعي او، به فرضيه مورد نظر پاسخ داده شده است و در اين حين با نگرش و تأمل در دو كتاب مشهور و معروف او «گلستان و بوستان» به آنچه تصديق تشرع و عرفان اوست اشاره و نتيجه گيري شده است.

بخش ششم اختصاص به اصلي پايان نامه يعني صفات و اسمای باري تعالي در دو اثر مذکور داشته و هر يك را به ترتيب الفبايي و به صورت مستقل با استناد به نوشته ها و سروده هاي شيخ آورده شده است.

در بخش هفتم صفتهايي را كه سعدي به ندرت از آنها استفاده كرده است به ترتيب الفبا یاد کرده است.

در بخش هشتم با بررسي اوصاف جمالي وجلالي به فرضيه های اصلي رساله پاسخ داده و نتيجه كلي پژوهش بازگو شده است.

فهرست
چكيده:    4
پیش گفتار    5
پیشینه تحقیق :    5
مساله تحقیق :    5
روند پژوهش :    5
مقدمه:    6
زندگی سعدی    8
زندگی سعدی:    9
پینوشت:    19
ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي    23
ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران «سعدی»:    24
جنگ اول صلیب:    26
2-الف) هجوم مغولان:    40
ب: اوضاع اجتماعی:    44
ج: اوضاع ادبی:    47
پی نوشت:    49
خاستگاه فکری سعدی:    54
خاستگاه فکری سعدی:    55
شهاب الدین ابوحفص سهروردی:    55
ابوالفرج بن جوزی:    56
«ابوحامد امام محمد غزالی توسی»:    56
احمد غزالی:    58
تأثیر شهاب الدین ابو حفص سهروردی بر سعدی:    58
تأثیر ابن جوزي بر سعدی:    66
نمونههای شباهت گلستان و بوستان، با کیمیای سعادت: (50)    67
تأثیر احمد غزالی بر سعدي:    71
گلستان و سوانح:    72
بوستان و سوانح:    78
پینوشت:    82
سعدی عارف یا متشرع؟    86
سعدی عارف یا متشرع؟    87
سعدی متشرع:    92
معاد و قیامت:    101
در بیان ترس از خدا و دوری از گناه:    116
نمونههایی در تحذیر از قیامت:    120
پینوشت:    122
بررسی صفتهای الهی    126
بررسی صفتهای الهی    127
پینوشت:    130
صفت «بخشنده»    131
پینوشت:    135
صفت «تواب»    136
پینوشت:    145
صفت «جبار»    146
پینوشت:    147
صفت «جهان آفرین»    148
پینوشت:    149
صفت «حق»:    150
پینوشت:    152
صفت «خالق»:    153
پینوشت:    158
صفت «داور»:    160
پینوشت:    164
صفت «دستگیر»    165
پینوشت:    167
صفت «دوست»    168
پینوشت:    170
صفت «رحمت»    171
پینوشت:    174
صفت ‍»رزاق»:    175
پینوشت:    179
صفت «سبحان»    180
پینوشت:    181
صفت «ستار»    182
پینوشت:    184
صفت «عالم الغیب»    185
پینوشت:    187
پینوشت:    192
صفت «علیم»    193
پینوشت:    195
صفت «غنی»    196
پینوشت:    198
صفت «فضل»    199
پینوشت:    200
صفت «قادر»    201
پینوشت:    203
صفت «قدیم»    204
پینوشت:    205
صفت «قهار»    206
پینوشت:    208
صفت «کبریاء»    209
پینوشت:    211
«صفت کریم»    212
پینوشت:    217
صفت«لطیف»    218
پینوشت:    220
صفت «مالک»    221
پینوشت:    223
صفت «مجیب»    224
پینوشت:    228
صفت «مستعان»    229
پینوشت:    231
صفت «واحد»    232
پینوشت:    234
صفت «وصف ناشدنی»    235
پینوشت:    237
صفت «وهاب»    238
« پینوشت»    241
صفاتي ديگر    242
صفاتي ديگر    243
نتایج کلی پژوهش    252
فهرست منابع و ماخذ:    255
فهرست اعلام    260


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

دانلود پايان نامه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی


این یک نمونه مقاله ادبیات می باشد که به شما ارائه شده است .

عنوان كامل : پايان نامه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی

تعداد صفحات : 257

دسته : ادبیات فارسی و زبان شناسی

توضيحات :

 
مقدمه:
سعدي در تاريخ ادب فارسي شاعري بزرگ و نويسنده¬اي توانا واديبي فرزانه شناخته شده است. بیت های بلندی كه وي به صورت غزل، قصيده ، رباعي و ترجيع بند سروده از يك سو و دو كتاب مشهور او – بوستان و گلستان- از سوي ديگر دلیل آشکاری بر فسحت میدان ادب و ابداع در تعبیر، در آثار اوست.
بازنگري شعر و انديشه¬هاي والاي سعدي در هر عصر و زمان و گلگشت در بوستان و گلستان وي كه، مشحون از عطر گل¬هاي فرهنگ اسلامي است، آدمي را به كمال انساني و معنوي رهنمون مي‌سازد.
آثار سعدي بازگوي تلاش او براي بيان معرفت خداست. در مجموعه او، همه پديده¬ها هدفمند است،تا انسان را از معرفت غریزی به معرفت ربانی فرصت عروج بخشد.
        برگ درختان سبز پيش خداوند هوش                هر ورقي دفتري ست معرفت كردگار
«كليات، ص 509»
«تسبيح كائنات، آمد و شد خورشيد و ماه و پويائي و كارگري و رسالت باد و ابر و باران، شكوه كوهساران و درياها، درختان، مرغان نغمه خوان، گياهان و ميوه¬هاي الوان، مراحل تكوين جنين ، يادكرد صفات جلال و جمال الهي و ده ها موضوع ديگر، آرمان شعري سعدي را در شناخت خداوند تشكيل مي¬دهد.» ( )
شيخ اجل، اشعار بلندی را در توحيد سروده است كه به صفات الهي چه جمالي و چه جلالي اشاره دارد و او را به داشتن علم و قدرت و لطف و كبريا ... توصيف مي¬كند و ذات پاكش را از هر شائبه ای منزه می شناسند.

چكيده:

آنچه در اين مجموعه گرد آمده است نتيجه بررسي دو اثر بزرگ سعدي – گلستان و بوستان –به تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي است. هدف اصلي نگارنده بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي بوده است.بخش اول شامل چكيده و پيش گفتار و مقدمه مي‌باشد.

در بخش دوم، زندگي شيخ اجل سعدي بيان گرديده و در معرفي اجمالي او، اعم از تاريخ تولد، محل رشد، سفرها و استادان ، آثار و در آخر تاريخ وفات از منابع معتبر استفاده شده است.

 بخش سوم به تبيين ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، ادبي دوران سعدي پرداخته است.

در بخش چهارم خاستگاه فكري او مورد بررسي قرار گرفته است تا از اين طريق ريشه‌هاي فكر و انديشة او و آبشخور باورهايش معلوم گردد. از اين رو به بررسي شباهت‌هاي سعدي با شهاب الدین ابوحفص سهروردي ،ابوالفرج بن جوزي، محمد و احمد غزالي همت گماشته شده است.

در بخش پنجم با طرح اين فرضيه كه سعدي عارف است يا سخنوري متشرع، با بيان مضامين عرفاني و بيانات شرعي او، به فرضيه مورد نظر پاسخ داده شده است و در اين حين با نگرش و تأمل در دو كتاب مشهور و معروف او «گلستان و بوستان» به آنچه تصديق تشرع و عرفان اوست اشاره و نتيجه گيري شده است.

بخش ششم اختصاص به اصلي پايان نامه يعني صفات و اسمای باري تعالي در دو اثر مذکور داشته و هر يك را به ترتيب الفبايي و به صورت مستقل با استناد به نوشته ها و سروده هاي شيخ آورده شده است.

در بخش هفتم صفتهايي را كه سعدي به ندرت از آنها استفاده كرده است به ترتيب الفبا یاد کرده است.

در بخش هشتم با بررسي اوصاف جمالي وجلالي به فرضيه های اصلي رساله پاسخ داده و نتيجه كلي پژوهش بازگو شده است.

فهرست
چكيده:    4
پیش گفتار    5
پیشینه تحقیق :    5
مساله تحقیق :    5
روند پژوهش :    5
مقدمه:    6
زندگی سعدی    8
زندگی سعدی:    9
پینوشت:    19
ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي    23
ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران «سعدی»:    24
جنگ اول صلیب:    26
2-الف) هجوم مغولان:    40
ب: اوضاع اجتماعی:    44
ج: اوضاع ادبی:    47
پی نوشت:    49
خاستگاه فکری سعدی:    54
خاستگاه فکری سعدی:    55
شهاب الدین ابوحفص سهروردی:    55
ابوالفرج بن جوزی:    56
«ابوحامد امام محمد غزالی توسی»:    56
احمد غزالی:    58
تأثیر شهاب الدین ابو حفص سهروردی بر سعدی:    58
تأثیر ابن جوزي بر سعدی:    66
نمونههای شباهت گلستان و بوستان، با کیمیای سعادت: (50)    67
تأثیر احمد غزالی بر سعدي:    71
گلستان و سوانح:    72
بوستان و سوانح:    78
پینوشت:    82
سعدی عارف یا متشرع؟    86
سعدی عارف یا متشرع؟    87
سعدی متشرع:    92
معاد و قیامت:    101
در بیان ترس از خدا و دوری از گناه:    116
نمونههایی در تحذیر از قیامت:    120
پینوشت:    122
بررسی صفتهای الهی    126
بررسی صفتهای الهی    127
پینوشت:    130
صفت «بخشنده»    131
پینوشت:    135
صفت «تواب»    136
پینوشت:    145
صفت «جبار»    146
پینوشت:    147
صفت «جهان آفرین»    148
پینوشت:    149
صفت «حق»:    150
پینوشت:    152
صفت «خالق»:    153
پینوشت:    158
صفت «داور»:    160
پینوشت:    164
صفت «دستگیر»    165
پینوشت:    167
صفت «دوست»    168
پینوشت:    170
صفت «رحمت»    171
پینوشت:    174
صفت ‍»رزاق»:    175
پینوشت:    179
صفت «سبحان»    180
پینوشت:    181
صفت «ستار»    182
پینوشت:    184
صفت «عالم الغیب»    185
پینوشت:    187
پینوشت:    192
صفت «علیم»    193
پینوشت:    195
صفت «غنی»    196
پینوشت:    198
صفت «فضل»    199
پینوشت:    200
صفت «قادر»    201
پینوشت:    203
صفت «قدیم»    204
پینوشت:    205
صفت «قهار»    206
پینوشت:    208
صفت «کبریاء»    209
پینوشت:    211
«صفت کریم»    212
پینوشت:    217
صفت«لطیف»    218
پینوشت:    220
صفت «مالک»    221
پینوشت:    223
صفت «مجیب»    224
پینوشت:    228
صفت «مستعان»    229
پینوشت:    231
صفت «واحد»    232
پینوشت:    234
صفت «وصف ناشدنی»    235
پینوشت:    237
صفت «وهاب»    238
« پینوشت»    241
صفاتي ديگر    242
صفاتي ديگر    243
نتایج کلی پژوهش    252
فهرست منابع و ماخذ:    255
فهرست اعلام    260


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ